การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาตรงจุด CK3 แก้ปัญหาใต้ตาเป็นร่องลึก ช่วยให้ดูเด็กขึ้น

Knowledge

จุด CK3 คืออะไร และจะช่วยให้คุณดูดีขึ้นได้อย่างไร
จุด CK คือจุด 3 จุด ที่อยู่ใต้ตา การฉีด filler บริเวณนี้ สามารถฉีดได้ใน 3 ชั้นที่แตกต่างกัน

1: ชั้นกระดูก
2:
ชั้นไขมันที่อยู่บริเวณขอบตาล่างของใบหน้า
3:
ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ต่อ กล้ามเนื้อ

ดังนั้นการฉีดบริเวณใต้ตา แพทย์ผู้ฉีดจึงจำเป็นต้องเข้าใจการฉีดเฉพาะจุดทั้ง3 จุดนี้ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นธรรมชาติและเป็นที่น่าพอใจที่สุดสำหรับผู้รับการฉีด

1: ชั้นกระดูก
จุดที่ 1: เมื่อแพทย์วิเคราะห์โครงหน้าผู้รับการฉีดแล้ว พิจารณาว่าควรมีการฉีดเพื่อช่วยปรับโครงสร้างกระดูก แพทย์จะเลือกใช้ฟิลเลอร์ VOLUMA ฉีดเข้าไปในระดับกระดูก โดยใช้เข็มและเทคนิคการฉีดแบบ bolus โดยปริมาณที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ml

การฉีดตรงจุดนี้จะช่วยปรับโครงสร้างกระดูกและช่วยยกแก้มขึ้นได้

2: ชั้นไขมันที่อยู่บริเวณขอบตาล่างของใบหน้า
จุดที่ 2 เมื่ออายุมากขึ้น ไขมันจะเริ่มสูญเสียไป ร่วมถึงค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาที่ร่องแก้ม ทำให้ใต้ตาดูมีร่อง เป็นสาเหตุให้ดูมีอายุ แพทย์จะเลือกใช้ VOLUMA ด้วย cannula การฉีดตรงจุดนี้สามารถชดเชยไขมันที่หายไปได้ ทำให้หน้ากลับมาเต่งตึง ดูเยาว์วัยอีกครั้ง โดยใช้เทคนิคการฉีดแบบ fanning โดยปริมาณยาอยู่ที่ 0.5 ml

3: ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ต่อ กล้ามเนื้อ
จุดที่ 3 การฉีดตรงจุดนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาใต้ตาเป็นร่องลึกและถุงใต้ตาได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หน้าตาดูโทรมและดูมีอายุ โดยแพทย์จะเลือกฉีด VOLIFT ด้วย cannula โดยเทคนิค fanning โดยปริมาณยาอยู่ที่ 0.5 ml


ฉีดโบทอกซ์และฟิลเลอร์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการฉีด MD Codes
รวมถึงเป็น AMI trainer
ให้แก่บริษัท Allerganผู้ผลิตโบท็อกซ์และฟิลเลอร์แท้จากสหรัฐอเมริกามานานกว่าสิบปี

ติดอันดับ Top 3 แพทย์ที่ฉีดโบทอกซ์และฟิลเลอร์มากที่สุด
ในประเทศไทย โดยบริษัท Allergan

สอบถามเพิ่มเติมโทร  084-432-9889 l 087-999-6169

Categories

หมวดหมู่

ฉีดฟิลเลอร์ปาก