คนที่หน้าตาดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า จริงหรือไม่?

Knowledge


Summary

– คนที่มีบุคลิกหน้าตาที่ดี จากการวิจัยพบว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่าคนทั่วไป
– เนื่องด้วยคนเหล่านี้มีความมั่นใจมากกว่าคนทั่วไปและความมั่นใจมีผลทางบวกในการทำงาน ต่อรอง เจรจาธุรกิจ รวมไปถึง เหตุผลทางจิตวิทยาที่คนหน้าตาดีมักจะได้ความชื่นชอบจากคนรอบข้าง
– อย่างไรก็ดี คนที่หน้าตาธรรมดาก็สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่าคนที่หน้าตาดีได้ ถ้าหากคนเหล่านั้นมีความมั่นใจ ความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถในการทำงาน
– เลือกเสริมบุคลิกเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองที่ Doctor Tony Medical Center
DoctorTony เป็น AMITrainer ให้แก่บริษัท Allergan ผู้ผลิตโบทอกซ์และฟิลเลอร์แท้จากสหรัฐอเมริกานานกว่าสิบปี

 ………………………………………………………..
5 เหตุผลทำไมคนหน้าตาดีมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า
หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดว่า หน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หรือ คนหน้าตาดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าคนที่หน้าตาธรรมดา ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ถูกศึกษาโดยการทำวิจัยโดยหลายสถาบัน และนี้คือ 5 ข้อที่อธิบายว่าทำไมคนหน้าตาดีจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาดว่าปกติ

1: คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูด มักจะมีความมั่นใจในตัวเองและความมั่นใจสามารถเพิ่มเงินเดือน
และโอกาสในความสำเร็จ

เราทุกคนบนโลกล้วนตกเป็นกฎของ Halo Effect หรือการโดนดึงดูดต่อคนที่มีรูปร่าง หน้าตาที่ดี โดยทำให้มองข้ามจุดด้อยอื่นๆของคนๆนั้นไป โดยกฎนี้สามารถอธิบายถึงข้อได้เปรียบของคนที่มีบุคลิก หน้าตาที่ดีที่มีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าคนที่มีบุคลิกหรือหน้าตาที่ดีน้อยกว่า

โดยเด็กที่หน้าตาดีตั้งแต่เด็กมักมีแนวโน้มที่คนรอบข้างจะชื่นชอบมากกว่าเด็กที่มีหน้าตาโดยทั่วไป ดังนั้นเด็กที่มีหน้าตาที่ดีจะเติบโตมาด้วยความมั่นใจ และความมั่นใจที่มากกว่าคนอื่นทั่วไปจะสามารถเรียกเงินเดือนหรือสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

2: คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูด มักจะมีทักษะทางสังคมในการขอขึ้นเงินเดือนจากเจ้านาย
ด้วยเหตุผลข้อที่ 1 คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดมักจะมีความมั่นใจสูงในตัวเอง ดังนั้นพวกเค้ามักจะทำได้ดีในการเข้าสังคม และรวมไปถึงการขอขึ้นเงินเดือนจากเจ้านาย ( โดยเฉพาะถ้าเจ้านายเป็นเพศตรงข้าม )


3: คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดมักจะได้เปรียบฝนการต่อรองเจรจาธุรกิจ
(
โดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงกำลังต่อรองธุรกิจกับผู้ชาย
)
คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่ดี เวลาเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมการทำงาน หรือ สังคมสังสรรค์ก็ตาม คนหน้าตาดีเหล่านี้มักจะถูกเพศตรงข้ามมองถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาไปถึงสัมพันธ์ทางเพศด้วยสัญชาตญาณ ดังนั้น เมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่สังคมการทำงานเพศตรงข้ามมักจะโดนดูงดูดให้เข้ามาเพื่อมีปฎิสัมพันธ์
ดังจึงคนที่หน้าตาดีมักจะมีโอกาสในการต่อรองเจรจาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายประกัน เสนอโปรเจ็ค หรือ ขอเจ้านายขึ้นเงินเดือน


4:
คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูด มักเป็นที่ต้องการในเวลาหาคู่
จากการศึกษาของ Chapamn University ทำให้เราทราบว่า 84% ของผู้หญิงต้องการคู่ครองที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูด และ92% ของผู้ชายที่ต้องการคู่ครองที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูด

5: คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดมีโอกาสได้รับการติดต่อจากการสมัครงานมากกว่า ผู้หญิงที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกลับจากการสมัครงานถึง 54% ในขณะที่ผู้หญิงที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดน้อยกว่ามีโอกาสได้รับการติดต่อกลับจากการสมัครงานเพียง 7% เท่านั้น

ในส่วนของผู้ชายนั้น ผู้ชายที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดมีโอกาสจะได้รับการติดต่อกลับจากการสมัครงานถึง 47% ส่วนผู้ชายที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดน้อยกว่านั้นมีโอกาสจะได้รับการติดต่อกลับ 26%

สรุป
คนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดน้อยกว่าในตัวเลขภาพรวม จากการทำวิจัย โดยเชื่อว่าเหตุผลหลักๆมาจากความมั่นใจที่ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการต่อรอง และ เหตุผลทางจิตวิทยา เช่น ความประทับใจครั้งแรก ความต้องการเข้าหาคนที่น่าดึงดูดเพื่อโอกาสในการพัฒนาสัมพันธ์ภาพ

อย่างไรก็ดีคนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดน้อยกว่าก็สามารถประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มีรูปร่างทางกายภาพที่น่าดึงดูดมากกว่าได้ ถ้าหากคนเหล่านั้นมีความมั่นใจ ความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถในการทำงาน

เลือกเสริมบุคลิกเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองที่ Doctor Tony Medical Center
DoctorTony เป็น AMITrainer ให้แก่บริษัท Allergan ผู้ผลิตโบทอกซ์และฟิลเลอร์แท้จากสหรัฐอเมริกานานกว่าสิบปี
และยังติดอันดับ Top 4 แพทย์ที่ฉีดโบทอกซ์และฟิลเลอร์มากที่สุดในประเทศไทยโดยบริษัท Allergan

Ref

http://www.allofimpulsion.com/vital/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A3/

https://www.businessinsider.com/attractive-people-are-more-successful-2012-9

https://www.businessinsider.com/beautiful-people-make-more-money-2014-11#attractive-teachers-can-better-teach-students-both-in-grade-schools-and-in-college-9

https://www.sv.uio.no/psi/english/research/news-and-events/news/why-we-look-at-pretty-faces.html