ชุดตรวจCovid-19 ด้วยน้ำลาย ประเภท Antigen Test Kit

Knowledge


ชุดตรวจCovid-19 ด้วยน้ำลาย ประเภท Antigen Test Kit


หัวข้อ
1: บทนำ
2: รู้จักชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit 
3: ข้อดีของชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย
4: การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย
5: การเก็บตัวอย่างน้ำลาย และการทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย
6: วิธีแปลผลการทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย
7: การทิ้งและทำลายชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย
8: การปฏิบัติตัวเมื่อทราบผลตรวจหาเชื้อ COVID-19
9: ทำไมถึงต้องเลือกซื้อชุดตรวจCOVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย ที่ Doctor Tony Medical Center
10: เหมาะสำหรับใช้ในองค์กรและ/หรือสั่งซื้อจำนวนมาก

 

1: บทนำ

เนื่องด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ระบบการตรวจหาเชื้อเพื่อคัดกรองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อมาตรวจหาเชื้อได้เองที่บ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสและความรวดเร็วในการเข้าถึงการตรวจ ทั้งนี้ประชาชนควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและความแม่นยำของผลตรวจ

โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test Kit หรือ ATK

หรือชุดตรวจโควิดแบบตรวจด้วยตัวเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 แบบ คือ แบบใช้ไม้แยงจมูกเพื่อเก็บหาเชื้อและไปคนในน้ำยา และ แบบใหม่ล่าสุดคือการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด -19 (Covid-19) Antigen Test Kit  ด้วยน้ำลาย โดยชุดตรวจโควิด -19 (Covid-19) ด้วยน้ำลายประเภท Antigen Test Kit จะไม่ต้องใช้ไม้แยงจมูก ซึ่งอาจทำให้เกิดความระคายเคือง หรือ  อาจทำให้ผลตรวจผิดพลาดหากทำไม่ถูกวิธีหรือแยงเข้าจมูกไม่ลึกพอ ซึ่งการตรวจโควิด -19 ด้วยน้ำลาย มีความแม่นยำสูง และผลการตรวจเป็นที่ยอมรับ ซึ่งข้อดีของชุดตรวจโควิด -19 (Covid-19) Antigen Test Kit  ด้วยน้ำลาย คือ ค่าใช้จ่ายต่ำ สะดวก ใช้ง่าย ไม่ต้องแยงจมูก รวดเร็ว ทราบผลได้ภายใน 15 นาที และที่สำคัญมีความแม่นยำที่สูงและเชื่อถือได้

 

2: รู้จักชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit

ชุดตรวจรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า Rapid Test มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ตรวจหาเชื้อ แบบ Antigen และตรวจหาภูมิคุ้มกัน แบบ Antibody  ซึ่งชุดตรวจรวดเร็วที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้สำหรับการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อ และสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง คือ ชุดตรวจแบบ Antigen Test ต่างกับชุดตรวจแบบ Antibody ซึ่งเป็นการเจาะเลือด ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อ และใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น

แต่ถึงอย่างไร การตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ Antigen Test เป็นเพียงการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากผลตรวจออกมาเป็นบวก หรือ พบเชื้อ แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีแบบ RT-PCR แต่หากผลออกมาเป็นลบ และมีอาการทางเดินหายใจหรือมีประวัติเสี่ยง ก็ควรตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งด้วยวิธี RT-PCR เช่นกัน เพื่อความชัวร์

 

3: ข้อดีของชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย

 • รู้ผลเร็วภายใน 10 นาที
 • ชุดทดสอบมีความไว 92% และความจำเพาะ 100% มีงานวิจัยรองรับ
 • ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T 6400133
 • เป็นแบบ Home Use เหมาะสำหรับการตรวจเองที่บ้าน

 

4: การเตรียมตัวก่อนการทดสอบ ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย

 • งดอาหารและเครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่ ก่อนการทดสอบ 30 นาที
 • เตรียมถุงขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งอุปกรณ์ หลังจากการตรวจ
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนการตรวจ แนะนำให้สวมถุงมือขณะใช้งานชุดตรวจ
 • ตรวจเช็คส่วนประกอบของชุดตรวจ ได้แก่ แถบทดสอบที่บรรจุในห่อฟรอยด์, น้ำยาทดสอบ, ฝาปิดหลอดและหยดตัวอย่าง, กรวยเก็บน้ำลาย และเอกสารกำกับ 1 ชุด

 

5: ขั้นตอน ใช้ชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตัวเองแบบน้ำลาย  Antigen Test Kit

วิธีตรวจด้วยชุดตรวจโควิด -19 (Covid-19) ด้วยน้ำลายประเภท Antigen Test Kit  มี 4 ขั้นตอนง่าย ดังนี้

1. ผู้ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำลาย: โดยนำกรวยมารองบนปากหลอดจากนั้น ให้ผู้ตรวจบ้วนน้ำลายประมาณ 5 มล. โดยให้ถึงขีดที่กำหนด

2. ผสมตัวอย่างน้ำลาย: จากนั้นปิดฝาหลอดให้แน่น แล้วผสมให้เข้ากัน โดยให้ผู้ตรวจคว่ำหลอดขึ้นลง 10 ครั้ง

3. หยดตัวอย่างน้ำลาย 3 หยด:นำแถบทดสอบวางบนพื้นราบ แล้วหยดตัวอย่างน้ำลายจำนวน 3 หยด ลงบนหลุมของแถบทดสอบ

4. อ่านผล: ให้ผู้ตรวจทิ้งแถบทดสอบไว้ 10 นาที แล้วอ่านผล

 

6: วิธีแปลผลการทดสอบ ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย

แถบทดสอบจะมีแถบสีขึ้นตรงตำแหน่งควบคุม (C) และทดสอบ (T)

 • ผลลบ (ไม่พบเชื้อ) : แถบสีแดงปรากฏเฉพาะตำแหน่งตัว C
 • ผลบวก (พบเชื้อ): แถบสีแดงปรากฏทั้งตำแหน่งตัว C และ T
 • หากแถบสีแดงปรากฏที่ตัว T  หรือไม่ปรากฏแถบสีแดง แปลว่า ไม่สามารถแปลผลได้ ให้ทำการทดสอบกับชุดตรวจใหม่อีกครั้ง

เมื่ออ่านผลเสร็จแล้ว ควรถ่ายภาพแถบทดสอบเก็บไว้

 

7: การทิ้งและทำลายชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit ด้วยน้ำลาย

 • ทิ้งชุดตรวจที่ทดสอบแล้ว และอุปกรณ์ของชุดตรวจลงในถุงขยะติดเชื้อ
 • หากไม่มีถุงขยะติดเชื้อ ให้ทิ้งใส่ขวดน้ำที่ใส่น้ำยาฟอกขาว แล้วใส่ถุงปิดปากถุงให้มิดชิด และเขียนกำกับหน้าถุงว่าขยะติดเชื้อ

 

8: การปฏิบัติตัวเมื่อทราบผลตรวจหาเชื้อ COVID-19

+ ผลบวก (พบเชื้อ)

 • แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 • แยกกักตัว และแจ้งผู้สัมผัสใกล้ชิดให้กักตัวพร้อมตรวจหาเชื้อ
 • หากไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย สามารถแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยแยกตัวจากผู้อื่น
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ แยกห้องน้ำและของใช้ส่วนตัว
 • สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิเป็นประจำ ถ้ามีอาการหายใจลำบากควรติดต่อขอเข้ารับการรักษา

ผลลบ (ไม่พบเชื้อ)

 • หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีประวัติเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัว
 • ควรแยกกักตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน สังเกตอาการจนครบ 14 วัน
 • หากมีอาการทางเดินหายใจควรทดสอบซ้ำทันที หรือควรตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาล และแยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

ควรอ่านคู่มือการใช้งานก่อนทดสอบทุกครั้ง โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและสแกน QR Code เพื่อดูคลิปวิธีการใช้งานได้จากเว็บไซต์ของ อย. www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx

 

9: ทำไมถึงต้องเลือกซื้อชุดตรวจโควิด -19 (Covid-19) ที่ Doctor Tony Medical Center

4 เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกชุดตรวจ

1: ประสิทธิภาพสูง ผ่าน อย. ไทย

ให้ความแม่นยำถึง 92%

สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที

อ่านผลง่าย ไม่ซับซ้อน

ผ่าน อย ไทย

2: เราคือคลินิกที่มีที่ตั้งชัดเจน เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปี
เป็นตัวแทนรายใหญ่ ไม่ได้ผ่านนายหน้า ทำให้เราสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้ในราคาที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงง่าย

3: ราคาเป็นมิตรทุกคนเข้าถึงได้

1-9 ชุด 350 บาท

10-19 ชุด 325 บาท

20 ชุดขึ้นไป 300 บาท

4: สินค้ามีในสต็อก สินค้าพร้อมส่งถึงมือ

 

10: เหมาะสำหรับใช้ในองค์กรและ/หรือสั่งซื้อจำนวนมาก

เราคือคลินิกที่มีที่อยู่ชัดเจน เปิดมานานมากกว่า 10 ปี

เราคือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ ไม่ผ่านตัวแทน ทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม

สินค้ามีคุณภาพสูง ผ่าน อย. ไทย

สินค้ามีในสต๊อก พร้อมจัดส่ง

แม่นยำสูง ทราบผลภายใน 15 นาที

มีบริการรับตรวจถึงสถานที่หรือในองค์กร ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อความแม่นยำในการตรวจและถูกหลักอนามัย

* สามารถติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษโดยตรงได้ที่เบอร์ 084-432-9889 *


จองคิวเพื่อรับบริการ/ สอบถามเพิ่มเติมโทร

061-896-6645

061-978-2492

099-354-2466

LINE: @doctortony

https://www.doctortonyclinic.com/

https://bit.ly/36cipDa

Categories

หมวดหมู่

ฉีดฟิลเลอร์ปาก