ปัจจัยเสี่ยงสิว แต่ละวัยในยุค 4.0

Knowledge

ความเครียด
เมื่อเกิดความเครียดระดับฮอร์โมนในร่างกายจะไม่ปกติ อาจทำให้มีระดับฮอร์โมนแอนโดรเจน(ฮอร์โมนเพศชายมีมากในผู้ชาย)สูงขึ้น ซึ่งฮอร์โมนนี้ถือเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวฮอร์โมน

การกิน
สิวเกิดได้จากฮอร์โมนภายในร่างกายและไขมันที่อยู่ในรูขุมขน การกินถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดสิวได้ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เน้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสำคัญ

การพักผ่อน
หากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ อดนอน ฮอร์โมนเพศในร่างกายจะมีระดับสูง ซึ่งมีผลกระตุ้นต่อมไขมันให้ทำงานมากขึ้น ผลิตไขมันออกมามาก ส่งเสริมให้เกิดการอุดตันได้ง่าย และยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของสิว

สมดุลของฮอร์โมน
ภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย หมายถึง ” ฮอร์โมนเพศ “เราทุกคนจะมีฮอร์โมนทั้งเพศชาย เพศหญิงอยู่ในร่างกาย และมีสัดส่วนที่ต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยมากฮอร์โมนจะเริ่มสร้างเมื่ออายุ 13-20 ปี ดังนั้น จึงพบสิวมากในวัยนี้

กิจวัตรประจำวัน
กิจกรรมของคนแต่ละวัย มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว อาทิ เหงื่อจากการออกกำลังกาย การแต่งหน้าทำให้สิวอุดตัน หรือเชื้อโรคจากสภาวะแวดล้อม ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสุขอนามัยของร่างกายเพื่อลดการสิว