รวมรางวัล Dr.Tony

รวมรางวัลแห่งความภูมิใจ Doctor Tony

การันตีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับโลก

• AMI Faculty Thailand  อาจารย์ผู้สอนการฉีด Botox และฟิลเลอร์ Juvederm 

รางวัล 1 ใน 5 คลินิกที่มียอดใช้โบท็อกซ์และฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทย โดย Allergan Aesthetics ปี 2020 และ 2021 

รางวัลแพทย์ที่มียอดใช้โบท็อกซ์และฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทย โดย Allergan Aesthetics

รางวัลคลินิกที่ใช้หัว Ultherapy ในการยกกระชับสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย Single Clinic เป็นปีที่ติดต่อกัน

รางวัลคลินิกที่ใช้ Thermage สูงอันดับต้นในประเทศไทย Single Clinic 

รางวัลอันดับ 1 คลินิกที่ใช้ Cristal สลายไขมันด้วยความเย็นในประเทศไทย Single Clinic 

รางวัลอันดับ 1 คลินิกที่ใช้ Emsculpt  ในประเทศไทย Single Clinic 

• 1 ใน 7 แพทย์ที่มียอดใช้ Juvederm Volite สูงสุดระดับโลก

 รางวัล 1 ใน 6 คลินิกที่ใช้โปรแกรม Sofwave สูงสุดในไทย

รางวัล BEAUT PIONEER AWARD 2023 1 ใน 50 คลินิก ผู้นำเทรนด์ ได้รับเลือกเข้ามาอยู่ใน Application ความงามระดับประเทศอย่าง BEAUT โดย BJC Healthcare Co., Ltd. และ Carriva Co., Ltd.