สรุป 5 ข้อ ฉีดโบทอกอย่างไรไม่ให้หน้าแข็ง

Knowledge

สรุป 5 ข้อ ฉีดโบทอกอย่างไรไม่ให้หน้าแข็ง
1:
ฉีดปริมาณที่เหมาะสม

2:
ฉีดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

3:
การวิเคราะห์และออกแบบการฉีดแบบส่วนตัว

4:
ถ่ายรูปก่อนฉีดเพื่อเก็บไว้เปรียบเทียบ

5
การดูแลหลังทำอย่างถูกวิธี

1: ฉีดปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป

การฉีดโบทอกในปริมาณที่มากเกินไป อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งจนเกินพอดี ทำให้แสดงสีหน้าและอารมณ์ไม่ได้เหมือนปกติหรือหน้าแข็งนั่นเอง

หากคุณเป็นคนที่ชอบผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ สามารถขยับกล้ามเนื้อบนบหน้าได้ตามปกติ ควรฉีดในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ

2: ฉีดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จะสามารถวิเคราะห์และคำนวณปริมาณโบทอกที่ควรจะฉีดในแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อดีของการฉีดในปริมาณที่พอดีแล้วนอกจากจะช่วยไม่ให้หน้าแข็งหรือแสดงอารมณ์สีหน้าไม่ได้แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฉีดปริมาณมากเกินความจำเป็นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังการฉีดแล้ว 1-2 อาทิตย์ อาจมีอาการตึงบริเวณที่ฉีดได้ เนื่องจากยากำลังออกฤทธิ์ หลังจากนั้นตัวยาจะเริ่มเข้าที่มากขึ้นและผู้ได้รับการฉีดก็จะสามารถแสดงสีหน้าได้ตามปกติ

3: การวิเคราะห์และออกแบบการฉีดแบบส่วนตัว

เนื่องจากไม่มีใครสองคนที่มีริ้วรอยเท่าๆกันบนโลก ดังนั้นการวิเคราะห์ใบหน้า และโครงสร้างกล้ามเนื้อแต่ละบุคคล และออกแบบการฉีดและปริมาณในการฉีดนั้น จึงสำคัญมาก เพื่อ แพทย์ผู้ฉีดของคุณจึงคสรมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญมากพอที่จะออกแบบการฉีดแบบแต่ละบุคคลให้กับคุณ


4:
ถ่ายรูปก่อนฉีดเพื่อเก้บไว้เปรียบเทียบ

คนส่วนใหญ่โครงหน้าฝั่งซ้ายและขวาจะไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดโบทอก อย่างไรก็ดี คนสว่นใหญ่มักจะสังเกตหน้าตัวเองมากขึ้นหลังจากการฉีดโบทอก ดังนั้นจึงอาจรู้สึกว่าใบหน้าไม่เท่ากัน ทางเราจึงขอแนะนำให้ถ่ายรูปเก็บไว้ในโน้ตเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพหลังการฉีด


5: การดูแลหลังทำอย่างถูกวิธี

หลังการฉีดควรดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลให้โบทอกผิดรูปหรือทำให้หน้าดูแข็งได้ เช่น หลีกเลี่ยงการนอนทับบริเวณที่เพิ่งฉีด
ไม่ควรนอนราบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 2 สัปดาห์ งดประคบเย็นและให้อยู่ห่างจากความร้อน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้โบทอกไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว อาจทำให้ตัวโบทอกเลื่อนไปอยู่บริเวณจุดอื่น ซึ่งเป็นเหตุทำให้หน้าแข็งได้