รวมรางวัล Dr.Tony

รวมรางวัลแห่งความภูมิใจ Doctor Tony

การันตีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับโลก

• AMI Faculty Thailand  อาจารย์ผู้สอนการฉีด Botox และฟิลเลอร์ Juvederm

(รอ AW)

รางวัลแพทย์ที่มียอดใช้โบท็อกซ์และฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทย โดย Allergan Aesthetics

รางวัล 1 ใน 5 คลินิกที่มียอดใช้โบท็อกซ์และฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทย โดย Allergan Aesthetics ปี 2020 และ 2021

รางวัลคลินิกที่ใช้หัว Ultherapy ในการยกกระชับสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย Single Clinic เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

รางวัลคลินิกที่ใช้ Thermage สูงอันดับต้นในประเทศไทย Single Clinic

รางวัลอันดับ 1 คลินิกที่ใช้ Cristal สลายไขมันด้วยความเย็นในประเทศไทย Single Clinic

รางวัลอันดับ 1 คลินิกที่ใช้ Emsculpt  ในประเทศไทย Single Clinic

• 1 ใน 7 แพทย์ที่มียอดใช้ Juvederm Volite สูงสุดระดับโลก