ก่อนและหลังฉีดทันที โปรดมองข้ามรอยสิวและริมฝีปากอันแห้งกร้าน