Thermiva from USA

Knowledge

Thermiva from USA

Mini Repair กระชับเรียกความมั่นใจ ไม่ต้องผ่าตัด อุ่นสบายเหมือนนวดสปาด้วย hot stone massage

Index
THERMIVA คือ

สาเหตุ และ ผลลัพธ์ช่องคลอดไม่กระชับ
การทำงานของ THERMIVA
ผลที่ได้จากการรักษา ด้วย THERMIVA
ข้อควรรู้ก่อนทำ THERMIVA


THERMIVA คือ 

เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยกระชับช่องคลอดและเพิ่มน้ำหล่อลื่นให้กับจุดซ่อนเร้น
โดยใช้คลื่นวิทยุ (RF) กระชับทั้งด้านนอกและด้านใน โดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่เจ็บระหว่างทำ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคู่ของคุณ

…………………………………

สาเหตุ และ ผลลัพธ์ช่องคลอดไม่กระชับ

สาเหตุ “ช่องคลอดไม่กระชับ”

– การคลอดลูกแบบธรรมชาติ

– อายุที่มากขึ้น  การเสื่อมของคอลลาเจน 

– การมีเพศสัมพันธ์มาเป้นระยะเวลานาน

ผลลัพธ์ของ “ช่องคลอดไม่กระชับ”

– ความสุขทางเพศสัมพันธ์ลดน้อยลง

– ภาวะปัสสาวะเล็ด

…………………………………………….

การทำงานของ THERMIVA

THERMIVA จะปล่อยคลื่นวิทยุ (RF)   ที่เป็นพลังงานความร้อนในช่วง 40-50 องศาออกมากระตุ้นคอลลาเจน ทั้งผิวหนังชั้นในและนอกของจุดซ่อนเร้น โดยที่ไม่ต้องผ่าตัด และไม่เจ็บปวดระหว่างการรักษา พร้อมใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังทำทันที

………………………………………………..

ผลที่ได้จากการรักษา ด้วย THERMIVA

1: ปรับปรุงรูปทรงน้องสาว

2: เพิ่มความชุ่มชื่นให้น้องสาว

3: ลดภาวะปัสสาวะเล็ด

4: กระชับกล้ามเนื้อน้องสาว 

5: แก้ปัญหาไม่ถึงจุด orgasm

6: เพิ่มความสุขระหว่างคู่รัก

…………………………………..

ข้อควรรู้ก่อนทำ THERMIVA

– รักษาเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่แรก

– ใช้เวลารักษาเพียง 30-45 นาทีต่อครั้ง

– ไม่ต้องพักฟื้น สามารถใช้งานปกติทันทีหลังรับการรักษา 6 ชม

– ควรตรวจสุขภาพภายในก่อนทำ และประจำเดือนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์